Informatie over de vereniging

Vanwege de Corona heeft het bestuur besloten om de bijeenkomsten van dit jaar (2020) en het komende seizoen te laten vervallen. Ook is er geen rondzending. De ruilbeurs in maart gaat ook niet door. Het bestuur zal in maart weer bij elkaar komen om te kijken hoe het volgend seizoen gaat.

De vereniging bestaat sinds 1955 in Drachten. Drachten zelf moet nog groeien als het initiatief genomen wordt om een postzegelvereniging op te richten. Het eerste bestuur bestond uit de heren D. Wesselius, I. Muller en W. Klazinga.

Nu is Drachten nog steeds groeiend en ook onze vereniging mag niet klagen over het ledental. Er worden in de maanden september tot en met april op de eerste dinsdag van de maand verenigingsavonden georganiseerd. Ook vinden er twee ruil-koopbeurzen plaats per jaar.

Voor meer informatie zie de volgende pagina's:
Agenda
Avonden
Ruilbeurs
Rondzending
Hoe word ik lid?
Het bestuur
Ledendeel
Inhoud van de veiling
Postalia uit Drachten
Interessante links

 

Disclaimer
Copyright 2008-2020 bij K. S. Leguit en de Postzegelvereniging Drachten.
Zonder toestemming van de rechthebbenden mag niets van deze site op enige manier gekopieerd worden.
Alle emailadressen op deze site mogen niet gebruikt worden voor het maken van reclame of het versturen van spam en virussen.
Aangepast op 25 oktober 2020.