Over Ons

DRACHTEN- Postzegelvereniging Drachten bestond 1 september 2020 65 jaar.

In het begin van de vijftiger jaren kwamen enkele postzegelverzamelaars op het idee een eigen postzegelclub op te richten. Op 1 september 1955 was het eindelijk zover en werd gestart met 30 leden.

In het Drachten van die tijd ontstonden veel verenigingen of kwamen tot nieuw leven, waarbij de komst van Philips in 1950 duidelijk van belang is geweest. Drachten kende toen rond de 13.000 inwoners en stond aan het begin van snelle veranderingen.

De vereniging heeft daar alles van meegemaakt. Met de groei van Drachten groeide ook de vereniging met op z’n hoogtepunt in het begin van de tachtiger jaren meer dan 500 leden. Leden die niet alleen uit Drachten kwamen maar uit een groot deel van Fryslân.

Ruilbeurzen

De vereniging heeft in haar 65 jaar veel georganiseerd. Publieksactiviteiten waren o.a. in 1985 een grote tentoonstelling in De Lawei vanwege het 30-jarig bestaan en daarnaast al decennialang goed bezochte halfjaarlijkse ruilbeurzen. Daarnaast organiseert de vereniging op de eerste dinsdag van elke maand gedurende de maanden september tot en met april clubavonden met ruil- en verkooptafels en sinds een paar jaar succesvolle clubveilingen.

Na het hoogste ledenaantal van beginjaren 1980 is het ledenaantal gestaag afgenomen en de gemiddelde leeftijd van de leden toegenomen. Een verschijnsel dat meer hobby-verenigingen raakte en raakt. Op dit moment heeft de vereniging 90 leden.

Aantrekkingskracht

Ondanks het lagere ledenaantal heeft de vereniging voor verzamelaars nog steeds voldoende aantrekkingskracht. Een gezellige vereniging, een actief bestuur, een lage contributie, een eigen website en een ideale plek je verzameling aan te vullen en je kennis te verrijken.

bron Drachtster Courant