Over Ons

In het begin van de jaren ‘50 kwamen enkele verzamelaars in Drachten e.o. op het idee een eigen postzegelvereniging op te richten.

Op 1 september 1955 was het eindelijk zover; de Postzegelvereniging Drachten werd opgericht en er werd gestart met 30 leden.

In het Drachten van die tijd ontstonden veel verenigingen of kwamen tot nieuw leven, waarbij de komst van Philips in 1950 duidelijk van belang is geweest. Drachten kende toen ca. 13.000 inwoners en stond aan het begin van snelle veranderingen.

De vereniging heeft daar alles van meegemaakt. Met de groei van Drachten groeide ook de vereniging met op z’n hoogtepunt in het begin van de jaren 80 meer dan 500 leden. Leden die niet alleen uit Drachten kwamen maar uit een groot deel van Fryslân.

Ruilbeurzen

De vereniging heeft sinds haar oprichting veel georganiseerd.

Publieksactiviteiten waren o.a. in 1985 een grote tentoonstelling in De Lawei vanwege het 30-jarig bestaan

en daarnaast al decennialang goed bezochte ruilbeurzen in maart en november.

Verder organiseert de vereniging op de eerste dinsdag van elke maand gedurende de maanden september tot en met mei clubavonden met ruil- en verkooptafels en sinds een paar jaar succesvolle clubveilingen.

Na het hoogste ledenaantal van beginjaren 1980 is het ledenaantal gestaag afgenomen en de gemiddelde leeftijd van de leden toegenomen. Een verschijnsel dat meer hobby-verenigingen raakte en raakt. Op dit moment heeft de vereniging ca. 80 leden.

Aantrekkingskracht

Ondanks het lagere ledenaantal heeft de vereniging voor verzamelaars nog steeds voldoende aantrekkingskracht. Een gezellige vereniging, actief bestuur,  lage contributie, eigen website en goedbezochte verenigingsavonden en ruilbeurzen.

Al met al een ideale plek om je verzameling aan te vullen en je kennis te verrijken.

bron Drachtster Courant