Lidmaatschap

Bij onze vereniging kunt u kiezen tussen een simpele versie van het lidmaatschap of een uitgebreide.

Kiest u voor de simpele versie dan betaalt u alleen voor het lidmaatschap van onze vereniging (contributie 2023: € 15,- per volledig kalenderjaar).

Kiest u voor de uitgebreide versie (contributie 2023: € 37,50 per volledig kalenderjaar) dan ontvangt u daarnaast 11 x per jaar het tijdschrift Filatelie en wordt u lid van de bond, dit laatste geeft u o.a. de mogelijkheid om gebruik te maken van hun zeer omvangrijke bondsbibliotheek.

In beide gevallen kunt u deelnemen aan onze verenigingsavonden, ruilbeurzen en de rondzending.

NB: Wordt u gedurende een kalenderjaar lid dan betaald u natuurlijk een deel van genoemde bedragen.

Hoe word ik lid?

Aanmelden als lid kan op verschillende manieren, nl.:

  • Via het mailadres van onze secretaris of via zijn telefoonnummer (zie contactgegevens)
  • Aanmelding tijdens één van onze verenigingsavonden of één van onze ruilbeurzen

Om u in te kunnen schrijven als lid hebben we de volgende gegevens van u nodig:

  • Achternaam, voorletters en roepnaam
  • Geboortedatum
  • Woonadres
  • Mailadres
  • Telefoonnummer(s) – vast en mobiel
  • Per wanneer u lid wilt worden en welke versie daarvan (de simpele of de uitgebreidere).
  • Per wanneer u het lidmaatschap wilt laten ingaan.

Na aanmelding neemt de secretaris contact met u op over o.a. het moment waarop u uw lidmaatschap wilt laten ingaan.

Het lidmaatschap gaat in nadat de verschuldigde contributie is ontvangen.