Welkom

5 april bent u weer welkom in de Bredeschool de Drait. Dit is de laatste bijeenkomst van het seizoenen dus traditiegetrouw de jaarvergadering met een veiling. Binnenkort krijgt u de uitnodiging weer toegestuurd met hierbij de nieuwsbrief. We zien u graag komen.

De vereniging bestaat sinds 1955 in Drachten. Drachten zelf moet nog groeien als het initiatief genomen wordt om een postzegelvereniging op te richten. Het eerste bestuur bestond uit de heren D. Wesselius, I. Muller en W. Klazinga.

Nu is Drachten nog steeds groeiend en ook onze vereniging mag niet klagen over het ledental. Er worden in de maanden september tot en met april op de eerste dinsdag van de maand verenigingsavonden georganiseerd. Ook vinden er twee ruil-koopbeurzen plaats per jaar.