Welkom

In september zijn we weer gestart. 5 oktober 2021 wordt de jaarvergadering gehouden. Vanwege een gebrek aan boekjes is er nog geen rondzending. Er wordt gekeken of de november ruilbeurs door gaat.

De vereniging bestaat sinds 1955 in Drachten. Drachten zelf moet nog groeien als het initiatief genomen wordt om een postzegelvereniging op te richten. Het eerste bestuur bestond uit de heren D. Wesselius, I. Muller en W. Klazinga.

Nu is Drachten nog steeds groeiend en ook onze vereniging mag niet klagen over het ledental. Er worden in de maanden september tot en met april op de eerste dinsdag van de maand verenigingsavonden georganiseerd. Ook vinden er twee ruil-koopbeurzen plaats per jaar.