Activiteiten

Avonden

De vereniging komt in de maanden september tot april bij elkaar in het wijkcentrum de Brede School van de Drait. Elke eerste dinsdagavond van de maand beginnen we om 20:00 uur. De zaal is open om 19:30 uur.
In het jaar worden vier veilingen voor de leden gehouden. Iedereen kan inbrengen en iedereen mag bieden. Dit is een leuke manier om uw verzameling uit te breiden of om eens iets nieuws te starten. En natuurlijk kunt u zo uw dubbele zegels verkopen.
Af en toe wordt er ook een lezing gehouden over een filatelistisch onderwerp. Vaak komt de lezing van het Bondsbureau, soms ook van de leden.
Maar de belangrijkste bezigheden van de avond zijn natuurlijk het ruilen van uw dubbelen en het contact met de andere leden.