Postzegelvereniging Drachten

Een nieuw jaar is in aantocht. Ook in 2020 zullen we weer aanwezig zijn in Brede School de Drait. Komt u ook eens langs?
Alvast de beste wensen en veel verzamelvreugd in het komende jaar.

De veiling voor 7 januari staat ook weer klaar.

De zaal is open vanaf 19.15, de veiling start om 20.00.

Onze vereniging is opgericht op 1 september 1955. Drachten zelf moet nog groeien als het initiatief genomen wordt om een postzegelvereniging op te richten. Het eerste bestuur bestaat uit de heren D. Wesselius, I. Muller en W. Klazinga.

Drachten is nog steeds groeiende en ook onze vereniging mag niet klagen over het ledental, momenteel ongeveer 100.

Op 1 september 2015 bestond onze vereniging 60 jaar. Dit is gevierd met o.a. een bijzondere persoonlijke zegel en een feestelijke bijeenkomst. Hieronder de link naar het bijzondere gebeuren.

Foto's van 1 september 2015.

Elke eerste dinsdag in de maanden september tot en met april is er een verenigingsavond. Daarnaast organiseren we jaarlijks twee ruilbeursen.

Voor meer informatie zie de volgende pagina's:
Agenda 2019/2020
Verenigingsavond
Ruilbeurs
Rondzending
Hoe word ik lid?
Het bestuur
Het reglement
Maandelijkse veiling
Postalia uit Drachten

Interessante links

Let op: de ruilbeurzen zijn op een andere locatie, dus niet in de Brede School de Drait maar in De Utwyk!!

Ook kunnen we versterking gebruiken bij de veilingcommissie en de P. R., u hoeft hierbij niet in het bestuur te gaan zitten.

Informeer eens hoe u zich in kan zetten voor onze vereniging. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Disclaimer
Copyright berust geheel bij de Postzegelvereniging Drachten en K. S. Leguit (2014-2019)