Postzegelvereniging Drachten

De veiling voor 3 maart staat ook weer klaar.

Op 3 maart hebben we ook weer onze jaarvergadering

De zaal is open vanaf 19.15, de veiling start na onze jaarvergadering.

Uit de laatste nieuwsbrief nog even de volgende voorstellen:
De jaarvergadering wordt verplaatst van maart naar april.
Voor de verenigingsavonden liggen de volgende voorstellen:
1) Geen wijzigingen;
2) Laten vervallen van de avond in november;
3) Verschuiven de avonden naar de 2e of 3e dinsdagavond van de maand;
Reden voor de wijziging is dat de avond na onze ruilbeurs slecht bezocht wordt en er handelaren op de avond aanwezig zijn.
Als u niet op de jaarvergadering kunt zijn, mag u uw mening sturen naar de secretaris. Graag per email. Zie ook de nieuwsbrief voor het emailadres.

Op 7 april geeft ons lid dhr. Oost een lezing.

Heeft u de nieuwsbrief niet gekregen, laat u dit dan aan onze secretaris weten.

Onze vereniging is opgericht op 1 september 1955. Drachten zelf moet nog groeien als het initiatief genomen wordt om een postzegelvereniging op te richten. Het eerste bestuur bestaat uit de heren D. Wesselius, I. Muller en W. Klazinga.

Drachten is nog steeds groeiende en ook onze vereniging mag niet klagen over het ledental, momenteel ongeveer 100.

Op 1 september 2015 bestond onze vereniging 60 jaar. Dit is gevierd met o.a. een bijzondere persoonlijke zegel en een feestelijke bijeenkomst. Hieronder de link naar het bijzondere gebeuren.

Foto's van 1 september 2015.

Elke eerste dinsdag in de maanden september tot en met april is er een verenigingsavond. Daarnaast organiseren we jaarlijks twee ruilbeursen.

Voor meer informatie zie de volgende pagina's:
Agenda 2019/2020
Verenigingsavond
Ruilbeurs
Rondzending
Hoe word ik lid?
Het bestuur
Het reglement
Maandelijkse veiling
Postalia uit Drachten

Interessante links

Let op: de ruilbeurzen zijn op een andere locatie, dus niet in de Brede School de Drait maar in De Utwyk!!

Ook kunnen we versterking gebruiken bij de veilingcommissie, het rondzendverkeer en de P. R., u hoeft hierbij niet in het bestuur te gaan zitten.

Informeer eens hoe u zich in kan zetten voor onze vereniging. U bent van harte welkom.

 

 

 

 

Disclaimer
Copyright berust geheel bij de Postzegelvereniging Drachten en K. S. Leguit (2014-2019)